Konferenser 2018

FUB arrangerar två heldagskonferenser som handlar om åldrande, utvecklingsstörning och demens.

Kunniga föreläsare delar sina kunskaper.

Dessutom visar vi en ny webbutbildning och en handbok.

De har tagits fram av FUB och Svenskt Demenscentrum med medel från Arvsfonden.

Anmälan till konferensen 8 mars är nu stängd.  Program finns under ”Bilagor”

Anmälan till konferensen 14 april är nu stängd. Program finns under ”Bilagor”

Läs mer

Senast uppdaterad:
torsdag 28 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se