Konferenser om åldrande 2014

Konferensen ”Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras” 19 nov 2014

Över 250 personer deltog på denna viktiga konferens som anordnades av FUB i samarbete med Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samt Forum Carpe.

I bilagor nedan finns föreläsarnas presentationer som pdf-filer.

Handikappförbunden skriver om konferensen

Läs också vad Svenskt Demencentrum skriver:

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum skriver:

Föreläsning med professor Christine Bigby 29 april 2014

FUB hade genom professor Magnus Tideman möjlighet att bjuda in till en föreläsning med en av världens mest framstående forskare vad gäller personer med utvecklingsstörning som åldras, professor Christine Bigby från La Trobe University i Australien.


I bilagor nedan finns presentationen som pdf

Senast uppdaterad:
torsdag 28 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se