Konferenser om åldrande 2016

Den 23 november 2016 hölls den femte konferensen om åldrande ”Vi blir också äldre – livsvillkor för personer med utvecklingsstörning”. Konferensen arrangerades av FUB, Forum CarpeÄldrecentrum och Svenskt Demenscentrum. Se gärna bilder från konferensen på FUB:s Facebooksida.

Under Bilagor här nedanför finns några av föreläsarnas presentationer plus programmet för konferensen:

  • Projektet Utvecklingsstörning, åldrande och demens – en webbutbildning av Lars Sonde, projektledare och Boel Karlin, medie- och webbpedagog.
  • Åldrande och psykisk ohälsa av Margareta Lunde-Martinsson, leg. sjuksköterska samt föreläsare i Smärtbojen Utbildning AB.
  • Ett värdigt liv som pensionär – även för personer med utvecklingsstörning av Jeanette Engeland, projektledare i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse samt Ph.D-kandidat vid NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet), Trondheim.
  • Kognitivt stöd av Monica Rydén, leg. arbetsterapeut samt utredare på Myndigheten för delaktighet.
  • Beröring som dörröppnare av Gunilla Birkestad, inspiratör och grundare av Skola för beröring.
  • Summering av dagen och tankar framåt av moderator Ida Kåhlin.
Senast uppdaterad:
torsdag 28 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se