Utbildningar åldrande och utvecklingsstörning

Riksförbundet FUB har tillsammans med Svenskt Demenscentrum tagit fram två webbutbildningar med stöd av Arvsfonden.

En av utbildningarna är för personal och anhöriga.

Den andra är för personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Den som går utbildningen får hjälp att förstå sitt eget och andras åldrande.

Arvsfondens logotyp

Framsidorna av sex lättlästa häften om åldrande

Mer kunskap! Sex häften om att åldras och må bra. Lättlästa tips för att hålla sig frisk och ha ett aktivt liv. Det mesta populära häftet handlar om döden – hur går en begravning till, men också hur det kan vara att sörja någon.
Sex häften kostar 60 kr + porto. Beställ genom att mejla fub@fub.se.

Senast uppdaterad:
torsdag 24 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se