Diagnos och nivåer av utvecklingsstörning

För att kunna få diagnosen utvecklingsstörning måste man ha nedsatt intelligens och svårt att fungera i vardagen:

• praktiskt (till exempel hygien, städning, ekonomi)

• socialt (till exempel att umgås, bedöma andras pålitlighet)

• skolmässigt (till exempel läsning, skrivning och andra skolprestationer)

Dessutom måste detta ha uppstått under barndom- ungdomstiden.

Nedsatt intelligens + svårt att fungera i vardagen + hänt före 18 års ålder = utvecklinmgssstörning

Nivåer av utvecklingsstörning

När man pratar om nivåer av utvecklingsstörning använder man begreppet begåvningsnivåer. Begåvningen kan ses som ett redskap att bearbeta information, lagra kunskap och erfarenheter och använda kunskaper. Minnet spelar roll för hur bra man kan göra detta.  Alla människor växer och utvecklas. Begåvningen utvecklas fram till mellan 16 och 20 års ålder.

Hos personer som har en utvecklingsstörning kan begåvningen se väldigt olika ut. Man kallar det för grav, måttlig eller lindrig utvecklingsstörning. Man pratar också om A,B och C-nivå. Titta på filmen nedan för att få veta mer om nivåer.

Läs mer

Senast uppdaterad:
torsdag 6 december 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se