Flerfunktionsnedsättning

Aktuellt:

Viktig information:
Forum FUB är skjutet på framtiden.

Klicka här för att läsa information om vad FUB gör på grund av corona-viruset, särskilt kopplat till flerfunktionsnedsättning. Se andra ämnen i vänstermenyn.

Är du anhörig till en person med flerfunktionsnedsättning? Har du funderingar och oro kring den rådande situationen med coronaviruset? Nka ordnar digitala träffar om anhörigskap till personer med flerfunktionsnedsättning.

 

Forum FUB Flerfunktionsnedsättning, länk till all information

Flerfunktionsnedsättning är temat på Forum FUB den 8 maj 2020 som genomförs i samverkan mellan Riksförbundet FUB och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Bakgrunden är önskemål från FUB:s lokalföreningar om att få mer fakta, verktyg och inspiration, för att kunna arbeta mer både med och för medlemmar med flerfunktionsnedsättning. 

Syftet med Forum FUB är att bidra till förståelse, kunskap och igenkänning i livssituationen för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga och personal. Förhoppningen är att skapa engagemang, styrka och vilja att agera i frågor som rör flerfunktionsnedsättning inom FUB:s intressepolitik och medlemsaktiviteter. Med mera kunskap kan inkluderingen av denna grupp öka.

Marianne Hermansson, FUB Lund, är samordnare för Forum FUB Flerfunktionsnedsättning:

– När vi utgår från den med störst behov stärker det alla.

Några exempel ur programmet:

  • ett gott liv för hela familjen
  • delaktighet i vardagen
  • kultur för personer med flerfunktionsnedsättning
  • den goda måltiden
  • hörselnedsättning

Forum FUB Flerfunktionsnedsättning – läs mer!

 

Flerfunktionsnedsättning

Personer med utvecklingsstörning kan ha flera andra funktionsnedsättningar också, till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller autism.

Vi säger flerfunktionsnedsättningar när en person har flera och omfattande funktionsnedsättningar tillsammans med utvecklingsstörning (ofta grav).

 

FUB:s arbetsgrupp om flerfunktionsnedsättning

Vi har från Riksförbundet FUB fått i uppgift att förbereda Forum FUB Flerfunktionsnedsättning 2020. I vårt arbete ligger också att vara referensgrupp till Riksförbundet FUB:s arvsfondsprojekt ”Vi är med”. Vi är sammanlagt fem deltagare i gruppen, med representanter från Norrland till Skåne. Våra barn är ungdomar och vuxna i olika åldrar.

Gruppen består av:
Lotta Frecon, Stockholm
Monica Gebart, Vilhelmina
Marianne Hermansson, Lund
Ing-Marie Olofsdotter, Solna
Anna Pella, Österåker

Kontakt: Marianne Hermansson, FUB Lund med omnejd, kontakt marianne_hermansson@telia.com, tel 070 6878814.

 

Kunskap om flerfunktionsnedsättning

Omslaget till idéskriften Rätt att leva, inte bara överleva

Rätt att leva – inte bara överleva
En idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare som kan påverka livet positivt för anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning – ladda ner den här.

Läs mer

Senast uppdaterad:
måndag 20 april 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se