Barn med flera funktionsnedsättningar

Lästips om barn med personlig assistans:

Jenny Wilder och Anna Karin Axelsson har gjort en bok om delaktighet, barns lärande och utveckling i familjen med flera konkreta tips. Boken kan användas för samtal om vardagslivet när barn har personlig assistans. Boken kan köpas eller laddas ner som pdf från Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Nka: 

”Jag är med! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter” av Jenny Wilder och Anna Karin Axelsson.

Senast uppdaterad:
tisdag 19 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se