Definition av flerfunktionsnedsättningar

När vi i FUB pratar om flerfunktionsnedsättning så menar vi personer som både har grav utvecklingsstörning, rörelsehinder och svårt att tala. Personer med flerfunktionsnedsättningar har inte samma svårtigheter och förmågor, alla är olika, men de har också mycket gemensamt.

Läs mer

Senast uppdaterad:
tisdag 19 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se