Funktionsnedsättning eller funktionshinder

Om man pratar om det som gäller en person använder man ordet funktionsnedsättning. Utvecklingsstörningen är en nedsatt funktion i hjärnan. Andra nedsatta funktioner i andra delar av kroppen kan vara rörelsehinder, hörselnedsättning eller synskada.

När omgivningen inte är anpassad till personen med funktionsnedsättning kan det vara hinder att göra vissa saker. Då finns det ett funktionshinder.

Nytt ord! Funktionsrätt

Handikappförbunden har bytt namn tll Funktionsrätt Sverige och nu börjar vi använda det nya ordet funktionsrätt. Ordet funktionsrätt handlar om att det är en mänsklig rättighet att fungera i samhället. 

Exempel

Klara berättar att ibland förstår hon inte sina arbetsuppgifter. Det beror både på att hon har en utvecklingsstörning (funktionsnedsättning) och på att uppgifterna är för svåra för henne (funktionshinder). Det kan också bero på det inte finns någon som har visat och förklarat hur man ska göra (funktionshinder). Klara har rätt att få arbetsuppgifter som hon förstår och klarar av (funktionsrätt).

 

Senast uppdaterad:
tisdag 19 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se