Hoppa till innehåll

FUB HALMSTAD

FUB är en intresseorganisation som arbetar för personer med intellektuellt funktionshinder.

Det innebär att:
– Alla har rätt till ett gott liv.
– Alla ska bemötas av förståelse och respekt.
– Alla ska få bestämma över sitt liv och sin vardag.
– Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter.
– Samhället har det yttersta ansvaret för att varje person får det stöd han eller hon behöver.

Detta är frågor som FUB Halmstad jobbar med.

Mailadress: fub.halmstad@telia.com

Kontaktperson

Kerstin Andersson
kerand5419@gmail.com
076-336 35 46

Plusgiro: 54 47 95-8

Webbplats: https://www.fub.se/halmstad

Länsförbund: FUB Hallands län