FUB KINDA-YDRE

Välkommen att kontakta FUB Kinda-Ydre!

Kontaktperson

Helen Larsson
helen.m.larsson@kinda.se
0494-420 44
070-208 69 30

Bankgiro

5621-6831

Länsförbund

FUB Östergötlands län