Hoppa till innehåll

FUB:s Värdegrund

Alla människor har lika värde.

Det innebär att:

Alla har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor.

Alla ska bemötas av förståelse och respekt för den personliga integriteten.

Alla utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att påverka sitt liv och sin vardag.

Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter.

Alla har rätt till en god och allsidig personlig utveckling.

Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd han eller hon behöver.