Digitala anhöriggrupper under våren 2021

Hejsan!
Här kommer information om de digitala grupper vi håller under våren. Vi riktar oss främst till anhöriga som bor i
Malmö eller har sin närstående här, men kan i vissa fall göra undantag för anhöriga från andra kommuner. Vi är
väldigt tacksamma om ni vill hjälpa oss att sprida detta till era medlemmar!
Vänliga hälsningar,
Annie Mattelin
Anhörigkonsulent

Senast uppdaterad:
januari 26, 2021