Ny aktivitet – ”Walk and talk”

FUB Malmö startar en ”walk and talk-grupp” för sina medlemmar.

”Walk and talk” betyder ”promenera och prata”. Vi ska alltså träffas för att tillsammans gå en promenad och prata med varandra. Utomhus kan vi umgås och hålla säkert avstånd till varandra! Vi får bara 8 personer. Om fler vill komma delar vi upp oss.

Vi träffas på söndagar kl 10.30-12.00. Första träffen blir söndagen den 14 mars. Vi träffas på Bulltofta rekreationsområde.

Ledare för aktiviteten är Gudrun och Tina.

Du måste anmäla dig till Jolanta på kansliet tel 070-299 0578.

Läs mer i Bilagan.

Senast uppdaterad:
mars 3, 2021