FUB NORRKÖPING

Kontaktperson

Maria Nimrodsson
fubnorrkoping@hotmail.com
011-12 18 70

Bankgiro

630-2004

Plusgiro

38 51 27-6

Länsförbund

FUB Östergötlands län