Tom

Riktlinjer till länets lokalföreningar för medfinansiering av aktiviteter

  • Länsförbundet söker föreningsbidrag från regionen varje år.
  • Länsförbundet medfinansierar respektive lokalförening
  • Beloppet kan variera beroende på den summa som länsförbundet tilldelats från region Östergötland.
  • Under bilaga hittar du riktlinjerna som gäller för 2021
  • OBS att enbart fullständig ansökan behandlas
Senast uppdaterad:
februari 21, 2021