FUB ÖVERKALIX

Kontaktperson

Bo Gunnar
Wennberg
bogunnar.wennberg@gmail.com
0926-106 23
070-651 80 97

Bankgiro

565-5378

Länsförbund

FUB Norrbottens län