Avtackning av ordförande i Ale FUB

Ledsamt nog, men med förståelse för att andra saker kan behöva prioriteras i livet, så avtackade deltagarna tidigare ordförande Karl-Heinz Schneider på årsmötet den 26 februari 2017.

Karl-Heinz, som varit ordförande i FUB Ale under sex års tid, har nu undanbett sig fortsatta uppdrag i styrelsen. Han är dock kvar som aktiv medlem och stöttar engagerat FUB på andra sätt. 

Han har under dessa sex år varit en av de drivande krafterna bakom flera större arrangemang och aktiviteter för våra medlemmar. Genom sitt stora kontaktnät inom kommunen och bland medlemmarna har Karl-Heinz engagerat verkat för att fler av våra medlemmar skall kunna få ett godare liv

Inte minst väsentligt, så är Karl-Heinz FUB Ale:s obestridde stjärnsäljare av strumpor, en insats som vi hoppas han kan fortsätta med när den tiden kommer igen.

Tack för alla dina bidrag och engagemang under dessa år, från oss alla!

 

Bilagor

Senast uppdaterad:
februari 26, 2017