FUB ALE

FUB betyder Föreningen för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna.
FUB Ale är en lokal förening som arbetar med att hjälpa funktionshindrade och deras familjer som bor i Ale kommun.

Vi ordnar olika aktiviteter och hjälper till med råd och stöd. Aktiviteter kan vara teater, bowling, gymnastik, bad eller annat, som medlemmarna vill göra. Ibland ordnar vi resor till andra länder eller städer.

Vill du vara med? Du kan bli medlem genom att följa denna länk och fylla i uppgifterna i formuläret.

Kontaktperson

Plusgiro

436 51 88-4

Länsförbund

FUB Västra Götalands län