GRANSKNING AV NORMALT FÖRÄLDRANSVAR

Riksförbundet FUB har anlitat Monica Larsson, som är jurist, universitetslektor (Göteborgs universitet) och forskare, för en granskning av myndigheters och domstolars tillämpning av begreppet ”normalt föräldraansvar”. Utredningen ska resultera i en rapport som ska vara klar, senast den 31 januari 2018.

Monica Larsson vill gärna komma i kontakt med föräldrar som fått avslag på ansökan om LSS-insatser, assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken eller vårdbidrag med motiveringen att det sökta stödet ingår i det normala föräldraansvaret.

Även beslut som innebär reduceringar (delvis avslag, delvis bifall) eller ”konstiga” nivåer vad gäller ersättningar är av intresse. Inom ramen för granskningen finns inte möjlighet att ge individuellt stöd.

Läs mer

Bilagor

Senast uppdaterad:
november 9, 2017