Tom

Kansli

FUB Borås kansli ligger i Träffpunkt Simonsland

Vår adress

FUB Borås

Viskastrandsgatan 5

506 30 Borås

Bankgiro 5519-9871

Bankgiro Kärragården 5380-6121

På kansliet jobbar Lotta Andersson och du når henne på:

Telefon: 033 – 12 44 44 eller 0760 – 17 64 44

Mejl: fub.boras@gmail.com

Kärragården

Klintensväg 1

43295 Varberg

telefon:0709-237902

Senast uppdaterad:
december 18, 2019