Årsmöte

Inbjudan

 

Du inbjuds härmed till FUB Borås årsmöte måndagen den 9 mars 2020 på Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, lokalen heter Festligheten och ligger på våning 2

Vi startar kl 17.30 med en föreläsning (se info nedan) och årsmötet beräknas starta 18.30

 

Eventuella motioner skall vara FUB Borås tillhanda senast den 19 februari 2020, motioner skickas till FUB Borås, Viskastrandsgatan 5, 506 30 Borås eller tas emot på mejl fub.boras@gmail.com

 

Handlingar till årsmötet delas ut på plats

 

Då vi bjuder på fika vill vi att du anmäler dig senast den 28 februari, glöm inte berätta om eventuella allergier

Anmälan och frågor tas emot på telefon 033-12 44 44 och mejl fub.boras@gmail.com

 

Info om föreläsning:

 

Välkommen till ”Istället för och tillsammans med”

 

En föreläsning om ställföreträdarskap

”Får jag bestämma vem som blir min gode man?”

”Hur mycket får jag bestämma?”

 

Vi är några rättsombud i Västra Götaland som tagit fram ett föreläsningsmaterial som vi valt att kalla

”Istället För och Tillsammans Med”.

 

Föreläsningen kommer ge svar på frågorna ovan men även på

andra vanligt förekommande frågor såsom:

 

”Vad är min roll som förälder?”

”Varför får jag inte info från gruppboendet, jag är ju god man?”

”Varför svarar inte överförmyndaren på mina frågor?”

”Skall jag ta ut ersättning för mitt uppdrag?”

”Skall jag bli god man åt mitt barn eller inte?”

 

 

Föreläsningen vänder sig till föräldrar och ställföreträdare men även till personal!

Senast uppdaterad:
februari 7, 2020