Tom

Styrelsen 2020 – 2021

FUB Borlänges styrelse 2020 – 2021. Styrelsen träffas cirka 12 gånger per år. En del av arbetet sker också genom kommittéer och arbetsgrupper. Arbetet sker i stort efter en verksamhetsplan som årsmötet beslutar.

Ordförande
Anette Nilsson
070 – 588 13 76
flintanette@telia.com

Vice ordförande
Håkan Castor
070 – 467 92 00
hakan.castor@gmail.com

Kassör
Thord Öberg
070 – 584 75 45
thord.oeberg@telia.com

Ledamot
Lars Norell
070 – 630 46 77
lars.norell@assemblin.se

Ledamot
Ellinor Persson Norström
073 – 643 43 38
kent.norstrom@outlook.com

Ledamot
Ann-Britt Störling
070-384 85 68
annbritt.storling@bredbandstjanster.se

Ledamot
Erik Arnberg
070 – 586 04 78
erik.arnberg8@gmail.com

Suppleant
Gunilla Wikblad
073-613 79 79 
curt.wikblad@gmail.com

Suppleant
Margareta Erlandsson
073 – 033 84 33
magganerlandsson@hotmail.com

I bilagorna kan du se

  • den gällande verksamhetsplanen och
  • föreningens kommittéer och arbetsgrupper
Senast uppdaterad:
juni 29, 2020