Tom

Aktuellt – rapporter och annan information

Förslag till ändringar i LSS på grund av coronapandemin

SKR som är ett samarbetsorgan för Sveriges kommuner och regioner har lämnat ett förslag till regeringen om att kommunernas ansvar enligt LSS och Socialtjänstlagen ska begränsas på grund av coronapandemin. Dessbättre har regeringen avvisat förslaget. Läs Funktionsrätt Sveriges kommentarer till detta i bilaga nedan.

Omvårdnadsbidrag och omkostnadsersättning.

Det är nu 33 000 ärenden just nu väntar på beslut hos Försäkringskassan. Detta har lett till att många familjer under lång tid helt inte får någon ersättning utbetald alls, även om beviljad ersättning utbetalas retroaktivt. Läs informationen från Försäkringskassan och HejaOlika
Omvårdnadsbidrag Försäkringskassan
Merkostnadsersättning Försäkringskassan
HejaOlika

Fångad i Fattigdom

Riksförbundet FUB gjorde rapporten ”Fångad i fattigdom?” första gången 2014. Rapporten visade då att den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning var sämre än hos andra personer i samhället. Idag, 6 år senare, ser det fortfarande likadant ut för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Gruppen är fortfarande fångad i fattigdom.
Läs rapporten

Individuell plan

Individuell plan kan den enskilde själv kan styra. Det är inte detsamma som genomförandeplan som är verksamhetens plan och som verksamheten beslutar om. Den individuella planen är den enskildes plan som den enskilde eller dennes företrädare tar initiativ till. Planen ska behandla sen enskildes hela livssituation. Det är ett mycket viktigt dokument. Läs om individuell plan.

Senast uppdaterad:
maj 10, 2020