Tom

Intressepolitik – LSSkommittéen

På denna sida kommer det finnas minnesanteckningar från våra samverkansmöten och politikerträffar.

Kommittéen består av:

Roger Moberg (sammankallande)
mail: roger.mo@telia.com
Malin Waldemarsson
Mattias Melin
Karin Johansson
Helena Dahl

 

Bilagor:
– FUB:s LSS rapport 2013
– FUB-Samverkan 2015-05-07

Senast uppdaterad:
februari 17, 2021