Hoppa till innehåll

Föreningen har haft Årsmöte

Publicerad:

Årsmötet för FUB-föreningen i Jönköping, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, hölls på FUB-gården den 2 mars där ordföranden Matz Laurentz välkomnade medlemmarna. Kommunalrådet Andreas Persson valdes till mötesordförande.

Under 2023 fortsatte föreningen att utveckla sin omfattande verksamhet. Med 522 medlemmar är föreningen en av de största FUB-föreningarna i landet.Föreningens målsättning är att alla medlemmar ska kunna leva ett liv med goda levnadsvillkor och aktiviteter likt alla andra i samhället.

Vid mötet omvaldes Matz Laurentz som ordförande. Claes Öhlund, Roger Moberg, Tommy Engman, Carin Berggren, Karin Johansson, Erika Andersson, och Ingela Gustavsson valdes in i styrelsen.

Per-Ivar Bertilsson avtackades för sitt långvariga och gedigna arbete i FUB-föreningen där han varit aktiv i styrelsen och olika arbetsgrupper/kommittéer under många år.Ordföranden avslutade mötet genom att tacka alla medlemmar, anställda och styrelsen för deras engagemang och arbete under verksamhetsåret.