FUB har haft Årsmöte

FUB  i Jönköping har haft ett digitalt årsmöte. Föreningen i Jönköping har en stor bredd på verksamheten och med sina cirka 530 medlemmar är föreningen en av de största FUB-föreningar i landet. Verksamheten omfattar bl.a. fritidsaktiviteter för alla åldrar, fritidshemsverksamhet, studiecirklar, intressebevakning genom kommittéer, samverkan med kommun och region i handikappfrågor m.m. Målsättningen med verksamheten är att alla medlemmar ska kunna leva som alla andra med stöd där så behövs. På grund av pågående pandemin har verksamheten under 2020 påverkats på ett för medlemmarna kännbart sätt.

–  Tryck på läs mer för att se styrelsen för 2021-2022

–  Under bilagor hittar ni även årsmötesprotokollet

Läs mer

Senast uppdaterad:
mars 9, 2021