Krishandbok för föreningen

FUB Föreningen i Jönköping har arbetat fram ett förslag till Krishandbok som godkänts av styrelsen. I Krishandboken står det vad man ska göra när någonting inträffar. Det kan vara personskada, brand, mm.

Senast uppdaterad:
augusti 10, 2020