Tecken som stöd

Teckenkommunikation- Grundkurs och Påbyggnad
Du som är cirkelledare, anhörig, personal eller på annat sätt möter personer med språkstörning är välkommen till våra utbildningsdagar. Framför allt handlar det om personer med utvecklings-störning och/eller autism och som behöver ”Tecken som stöd” för att utveckla sitt språk och sin kommunikation. Du kan välja att delta enbart en av dagarna, men den som anmäler sig till båda har företräde.
Tid:Grundkurs – Tisd. 21 okt. kl 09.00 – 15.00* Grundkunskaper om ”tecken som stöd”* Teckenträning* Tips, material och idéer
Påbyggnad – Fred. 14 nov. kl 09.00 – 15.00* Teckenträning* Tips, material och idéer* Hur kan jag lära andra?
Plats: Södra Vätterbygdens folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping
Medv: Marie Frejinger, lärare i teckenspråk och teckenkommunikation
Kursavgift: 800: -/kursdag inkl. kaffe och lunchCirkelledare från SV Jönköpings län ingen avgiftAvgiften betalas mot faktura
Material: För böckerna ”Tecken förstås” och ”Tecken till hands” tillkommer 270: –
Anmälan: På www.sv.se/jonkopinglan under rubriken ”Funktionsnedsättning”senast den 6 okt. Max. 20 deltagare.Frågor ang. anmälan tel 036-290 64 45 eller kristina.fritz@sv.seBekräftelse utskickas ca en vecka innan kurs.
Kursansv: Christina Heldemark, SV Jönköpings län, tel 036-290 64 43,christina.heldemark@sv.se

Senast uppdaterad:
september 18, 2014