Tom

Om intellektuell funktionsnedsättning

Utvecklingsstörning

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en funktionsnedsättning i hjärnan.

Den som har IF har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig.

På andra sätt är man som alla andra. Barn och vuxna med IF  gläds, gråter, älskar och blir arga, precis som alla andra.

Det finns olika grader av IF.

Ungefär 1% av alla barn och vuxna i Sverige har IF. Det betyder att 1 av 100 personer har en IF.

Läs mer

Senast uppdaterad:
maj 15, 2022