Tom

4 fun

I Klippans kommun finns 4 fun!

4 fun är en arbetsgrupp som arbetar med att ordna aktiviteter främst för ungdomar med någon funktionsnedsättning. Pengar till aktiviteter finns avsatta från kommunstyrelsen varje år.

Kontaktperson Oskar Svenblad, fritidsledare, Klippans kommun, 0734398161

eller Lena Landin, FUB Klippan/Åstorp 0702722701

Senast uppdaterad:
september 6, 2021