Tom

4 fun

I Klippans kommun finns 4 fun!

4 fun är en arbetsgrupp som arbetar med att ordna aktiviteter främst för ungdomar med någon funktionsnedsättning. Pengar till aktiviteter finns avsatta från kommunstyrelsen varje år.

Kontaktperson Oskar Svenblad, fritidsledare, Klippans kommun, mejl; oskar.svenblad@klippan.se eller Lena Landin, FUB Klippan/Åstorp tel: 0702722701

Senast uppdaterad:
februari 11, 2022