FUB LAHOLM

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

För att sprida kunskap anordnar FUB utbildningar, konferenser och mötesplatser samt ger ut  en medlemstidning som heter UNIK. Den kommer ut 6 gånger om året.

FUB Laholm har cirka 170 medlemmar och vi är en förening som stadigt ökar  i medlemsantal.

Vi anordnar många aktiviteter. Det är regelbundet återkommande som till exempel den årliga Lagafesten då grannkommunernas FUB bjuds in att delta. Vi arrangerar resor, ett exempel är Jul på Liseberg.

FUB Laholm har ett gott samarbete med kommunen. Vi träffar kommunrepresentanter regelbundet och ofta bjuder vi in olika chefer och politiker till våra styrelsemöten. Det gör vi om det är något speciellt vi vill diskutera eller fråga om.

Du är välkommen till vår förening. Du gör skillnad!

 

 

Kontaktperson

Eivor
Baumgarten
ebaum1940@gmail.com
0430-121 83
070-112 18 83

Bankgiro

5769-5660

Länsförbund

FUB Hallands län