Tom

Styrelsen

FUB Laholms styrelse 2021

Ordförande
Eivor Baumgarten
S:t Clemens gränd 10
312 30 Laholm.
Tel: 0701 121 883
E-post: ebaum1940@gmail.com

Vice ordförande
Pia Lissner

Sekreterare
Karin Mathiesen

Kassör
Ingvar Birgersson

Ledamöter
Lars Jönsson (valberedningen läns-fub)
Lena Skoglund (rättsombud)
Therese Birgersson

Ersättare
Patrik Svanberg
Julia Nyström

 

 

 

 

Bilagor

Senast uppdaterad:
april 10, 2022