Aktivt stöd på Nya Zeeland, Australien och England

Det vetenskapliga kunskapsläget om vardagslivet i gruppbostad är begränsat. ”Active support” är ett arbetssätt som innebär att ge ett aktivt stöd till att involvera personer med intellektuell funktionsnedsättning i meningsfulla aktiviteter och relationer, i varje del av deras liv.

Fokus är på livskvalitet framför självständighet. (Som tycks vara fokus här hemma. Då behövs mindre personal???)

I projektet ingår fyra gruppbostäder i Stockholmsområdet, där personalen får utbildning i två steg om arbetssättet ”Active support”.

Active support som metod används sedan tidigare i Australien, England och Nya Zeeland.

Projektet drivs av doktorand Jenny Aspling. Handledare är professor Magnus Tideman och docent Anna Whitaker. Riksförbundet FUB medverkar i en referensgrupp till projektet. Det 4-åriga projektet drivs vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola och finansieras av Ersta Diakoni.

Senast uppdaterad:
april 27, 2021