Hoppa till innehåll

Politikerträffar

Vi har träffat politikerna nästan en gång om året. Senast vädjade vi om att staden ska skapa ett funktionshinderpolitisk program. Det är nu beslutat av staden. Under bilagor finns sammanställningar av de frågor som diskuterats tidigare och partiernas åsiker.