Hoppa till innehåll

Politikers åsikter

Publicerad:

Summering politikerträffen 
Allhuset: fritid, social knutpunkt som riskerar försvinna.
LSS utjämningssystem: finns för att alla i Sverige ska få en god LSS-omvårdnad.
Boendesituationen. Det visade sig att våra politiker inte kände till att behovet av LSS-bostäder på Lidingö är
så stort. Man såg inga behov eftersom det inte fanns några ansökningar/köer.
FHP: följs upp. Det finns handlingsplaner på de flesta förvaltningar.
De politiker som deltog var i stort sett ense om att insatser ska beviljas efter behov.
Se också bifogat dokument ’summering politikerträff okt23’