Hoppa till innehåll

Staden verkar inte ha koll på LSS bidragen. Våra rättmätiga pengar rinner bort.

Publicerad:

Ofta ligger besparingskrav bakom beslut, men de minskade kostnaderna för
kommunen kan bli kortvariga. LSS-utjämningssystemet är nämligen
konstruerat så att det inte ska löna sig för en kommun att försöka minimera
sina kostnader för LSS, då blir resultatet att kommunen måste betala in pengar
till utjämningssystemet, istället för att få ett utjämningsbidrag.

Kom till Ansgarskyrkan och begär förklaring av politikerna den 3/10 16.30