Staden vill anpassa semestrar inom LSS till praxis.

Nya rationaliseringar och besparingar på gång. Läs om detaljer från ”samverkansmöte” i November 22, där FUB opponerar sig. Se protokoll 2022

Senast uppdaterad:
november 25, 2022