Tom

Bruno Nilssons Stiftelse

Bidrag att söka till fritidsverksamhet i Örebro Län.

Bruno Nilssons stiftelse för utvecklingsstörda i Örebro län delar årligen ut bidrag till fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning bosatta inom Örebro län. Ansökan om bidrag för innevarande år skall vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april 2021.

I ansökan skall lämnas fullständiga uppgifter om sökande och hur sökt bidrag skall användas. Ansökan skickas till

Bruno Nilssons Stiftelse, c/o Örebro Länsförbund FUB, Mellringevägen 120B, 703 53 Örebro

Klicka på bilagor för att hämta bidragsansökan.

Senast uppdaterad:
oktober 22, 2020