FUB ÖREBRO

FUB Örebro har ca 400 medlemmar. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Gå med i vår facebook grupp!

Gå med i FUB Örebros facebook grupp.

 

Kontaktperson

Margareta
Wiklund
l.wiklund@gmail.com
019-23 21 84
070-347 51 84

Bankgiro

461-5365

Länsförbund

FUB Örebro län