Tom

Styrelsen

Ordförande:  Maria ( Mia ) Petersson

Sekreterare: Marie Eklund

Kassör: Liselott Persson

Medlemsansvarig / Ledamot: Gunvor Johansson

Ledamot: Roland Blomqvist, Ann-Sofie Long, Hanna Johansson

Senast uppdaterad:
februari 5, 2020