Tom

Funktionsrätt Sverige och Gävleborg

Här under finns det länk till Funktionsrätt Sverige.
(Före detta HSO)

https://funktionsratt.se
http://www.funktionsrattgavleborg.se

 

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla.
Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen.
I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden,
för att människor med funktionsnedsättningar
ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Senast uppdaterad:
januari 17, 2020