Tom

Bli medlem

Här blir du medlem i FUB.

Medlemsavgift.
Huvudmedlem:  225 kronor
Familjemedlem:   50 kronor.

I medlemskapet ingår:
Tidningen UNIK 6 nummer per år
Rådgivning genom jurister och ombudsmän.
Subventionerade utbildningar och konferenser.
Du är försäkrad i samband med FUB:s aktiviteter.

http://www.fub.se/om-fub/bli-medlem

Senast uppdaterad:
januari 17, 2020