Tom

Utvecklingsstörning

Utvecklings-störning

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning i hjärnan. Det kallas också intellektuell funktionsnedsättning. FUB använder båda orden.

Den som har utvecklingsstörning har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig.

På andra sätt är man som alla andra. Barn och vuxna med utvecklingsstörning gläds, gråter, älskar och blir arga, precis som alla andra.

Det finns olika grader av utvecklingsstörning.

Ungefär 1% av alla barn och vuxna i Sverige har utvecklingsstörning. Det betyder att 1 av 100 personer har en utvecklingsstörning. En ganska stor grupp är personer som har Downs syndrom, men det finns också andra orsaker till utvecklingsstörning.

Lyssna på information om utvecklingsstörning

Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting gör en podd om olika ämnen som hänger ihop med intellektuell funtionsnedsättning (IF), bland annat en serie om lindrig IF:

  1. Lindrig IF. Barndomen, särskola och att få en diagnos
  2. Lindrig IF. Tonåren, särskolan och framtidsplaner
  3. Lindrig IF. Vuxenlivet, jobb och självförtroende
  4. Lindrig IF. Åldrandet, demens och levnadsberättelse
    Och information om utbildningen ”Åldern har sin rätt” som nämns i programmet hittar du här.

Faktaspecial om IF, en del av Habilitering och hälsas poddserie om IF.

Filmer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats om utvecklingsstörning.

Utvecklingsstörning – Cecilia Olsson berättar på Begripsams utbildning i februari 2014 (Inte så skarp bildkvalitet, men höj ljudet och lyssna på en intressant föreläsning.)

På Region Jönköpings webbplats finns fler intressanta föreläsningar om utvecklingsstörning.

En liten bok om utvecklingsstörning, framsidan. Författare: Cecilia Olsson

Vad innebär det att ha en utvecklingsstörning? En liten bok på 26 sidor ger många svar. Boken kostar 50 kronor för FUB-medlemmar och 150 kronor för den som inte är medlem. (Medlem är enkelt att bli på www.fub.se/bli-medlem)

Mejla oss för att beställa ”En liten bok om utvecklingsstörning”.

Rättelse: Har du redan skaffat ”En liten bok om utvecklingsstörning”? Tyvärr har det blivit ett fel i boken. Det behöver vi rätta till! På sidan 12 i ”En liten bok om utvecklingsstörning” finns en illustration för att visa hur intelligensålder, IQ-nivå, diagnos och utvecklingsstadierna enligt Kylén förhåller sig till varandra. Det har blivit fel i denna. I pdf-dokumentet ”Rättelse sidan 12 i En liten bok om utvecklingsstörning” finns förhållandena korrekt illustrerade. Rättelsebladet finns numera i varje bok, men om du redan har fått eller köpt en bok: Skriv ut och lägg i boken! Vill du ha bladet utskrivet, skriv ett mejl till fub@fub.se och ange din adress, så ordnar vi det.

Rättelse illustration sidan 12 i En liten bok om utvecklingsstörning

Senast uppdaterad:
mars 2, 2021