FUB KARLSKOGA-DEGERFORS

Välkommen till
FUB Karlskoga-Degerfors

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna ska leva ett gott liv.

Om vår lokalförening läser Du på vår hemsida. Du läser också om våra  kultur och fritidsaktiviteter m.m.

Du är välkommen att vara med och påverka de utvecklingsstördas situation.

Kontaktperson

Lotta
Karlsson
lotta.karlsson@fub.se
073-981 80 66

Plusgiro

36 90 12-0

Länsförbund

FUB Örebro län