Hoppa till innehåll

Om utvecklingsstörning

Ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna i Sverige har en utvecklingsstörning.

Utvecklingsstörningen är olika hos olika personer, men alla behöver personligt stöd och hjälpmedel. Vad man klarar av beror också på vilket stöd och vilken träning man får. Man behöver längre tid än andra för att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor.

 

Riksförbundet FUB använder begreppet utvecklingsstörng som också står i lagar som LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Andra begrepp är intellektuella eller kognitiva funktionshinder.

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör personens begåvningsutveckling och faktorer som påverkat den under utvecklingssåldern, d.v.s. före 16-18 års ålder.

Här kan du läsa mer om utvecklingsstörning

Utvecklings-störning