Hoppa till innehåll

Rättsombud

Rådgivning rättsombud

Det är inte alltid enkelt att veta vilka rättigheter man har i samhället. Det kan vara en fördel att vara påläst och kunna argumentera för sin sak, till exempel vid myndighetskontakter.

Ofta behöver man utomstående hjälp för att se saker objektivt och veta vad som är viktigt att framhålla. Alla barn och vuxna med utvecklingsstörning har rätt till stöd och service, men ibland kan lagar och bestämmelser tolkas olika av myndigheter. Då behöver man hjälp för att få rätt!

FUB:s rättsombud hjälper FUB-medlemmar i juridiska frågor. Rättsombuden har genomgått en grundutbildning i juridik med inriktning på den lagstiftning som är viktig för personer med funktionshinder. Rättsombuden får kontinuerlig information om rättspraxis och lagändringar.

Rättsombuden arbetar ideellt i mån av tid. Det kostar inget att få hjälp av ett rättsombud. Rättsombuden har moralisk tystnadsplikt, i överenskommelse med Riksförbundet FUB.

Rättsombuden kan

  • ge dig information om lagar, rättigheter och gällande rättspraxis
  • ge upplysningar om vart du kan vända dig och hjälpa till vid myndighetskontakter
  • ge dig tips, till exempel vid ansökan om insats eller vid överklagan av ett myndighetsbeslut
  • bevaka rätt vid misstanke om övergrepp eller andra missförhållanden.

Rättsombuden utses och arbetar på uppdrag av Riksförbundet FUB.

Rättsombuden har som huvudregel endast möjlighet att hjälpa medlemmar i respektive rättsombuds närområde.

Rättsombud för Örebro län:
Lotta Larsdotter Karlsson
Tel: 073-9818066
lotta.karlsson@fub.se

Rådgivning från riksförbundet FUB
https://www.fub.se/rad-stod/