Hoppa till innehåll

FUB NORRTÄLJE

FUB Norrtälje är en lokalförening inom FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är även en del av FUB Länsförbundet Stockholm.

I FUB Norrtälje vill vi värna om medlemmarnas lokala intressen, men vi vill även påverka samhällsdebatten i frågor som rör medlemmarna. Sedan 2019 finns ett samverkansråd enligt LSS* 15:7  med kommunen, där vi för fram aktuella frågor som rör medlemsgruppen.

*LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Vi samarbetar med SV – Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Medlem i FUB Norrtälje blir du genom att följa instruktionerna nedan:

https://www.fub.se/om-fub/bli-medlem/

 

 

Kontaktperson

Ingrid Landin
landiningrid@gmail.com
070-2376106
070-2376106

Bankgiro: 813-8554

Webbplats: http://www.fub.se/lokalt/fub-norrtalje

Länsförbund: FUB Stockholms län