Hoppa till innehåll

Bli medlem i FUB

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och deras anhöriga

  • ska bli hörda
  • ska bli sedda och 
  • ska ha goda levnadsvillkor

När du blir medlem i FUB blir du medlem i en lokalförening där du förutom att träffa andra med liknande erfarenheter har möjlighet att få stöd och råd från medlemsrådgivare och rättsombud i din egen eller annan förening.

Att bli medlem kostar 300 kronor/år. Familjemedlemmar betalar 60 kronor/år.

Bli medlem!

Läs mer

FUB skapar mötesplatser och aktiviteter både lokalt och i andra delar av landet. FUB arbetar aktivt med politiska frågor på alla plan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.

Som medlem i FUB får du dessutom medlemstidningen Unik. Vidare ger ditt medlemskap möjlighet att teckna trygga och omfattande försäkringar hos Unik Försäkring.

Medlemsavgiften är
Huvudmedlem 300 kr
Familjemedlem 60 kr

Bilagor