Tom

Bli medlem i FUB

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och deras anhöriga

  • ska bli hörda
  • ska bli sedda och 
  • ska ha goda levnadsvillkor

När du blir medlem i FUB blir du medlem i en lokalförening där du förutom att träffa andra med liknande erfarenheter har möjlighet att få stöd och råd från medlemsrådgivare och rättsombud i din egen eller annan förening.

Att bli medlem kostar 300 kronor/år. Familjemedlemmar betalar 60 kronor/år.

Bli medlem!

Läs mer

Senast uppdaterad:
april 15, 2021