Hoppa till innehåll

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i FUB!

Klicka här för att fylla i ett formulär.

Tillsammans arbetar vi för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor.
FUB har medlemmar med olika erfarenheter: personer med intellektuell funktionsnedsättning, anhöriga, personal och andra intresserade.
Alla behövs i vår gemenskap.

Medlemsförmåner

  • Du får möjlighet att träffa andra personer med liknande erfarenheter och livssituation.
  • Du får delta vid våra medlemsmöten, föreläsningar och andra arrangemang.
  • Du får tillgång till rådgivning, stöd och information.
  • Du får vår medlemstidning Länet Runt fyra gånger per år och Riksförbundets tidning Unik som utkommer med 6 nummer per år.